Basis meditationer

De 3 grundlæggende meditationer


Da jeg skabte meditationerne havde jeg i et stykke tid haft lyst til at lave et nemt, lille og grundlæggende meditations-sæt med meditationer ud fra de erfaringer jeg selv har, og med meditationer som jeg selv har brugt og

har haft stor gavn og glæde af.

 

Nu har jeg fået det lavet og det består af 3 meditations uden musik.


Overskriften på meditations-sættet er indtuning med sjælen og i disse meditationer har jeg valgt at gøre det gennem grounding, vitalisering og beskyttelse. For mig er det helt grundlæggende af vi kan grounde, vitaliserer og beskytte os selv, og at vi lære os det som et grundlæggende fundament til vores åndelige vej. Meditationerne er både velegnet til dig som ikke har nogen fast meditationspraksis og til dig som er vant til at mediterer.


Jeg lægger op til at man gør det til (en del af) sin åndelige meditationspraksis og øver sig i på den måde at være indtunet med sjælen. Der er mange måder at være indtunet med sjælen på, og det er kun en af dem. Men for det fleste spirituelle retninger er meditation et kærnepunkt og det her er mit forslag til en spirituel meditationspraksis, hvis du ikke allerede har en, eller har lyst til at afprøver en ny.


Alle 3 meditationer er både groundende, vitaliserende og beskyttende, men hver enkelt af meditation kan for nogle opleves at have en hovedvægt på en af kvaliteterne. For andre kan det ikke skilles ad. Her er sådan som jeg oplever det:


I alle 3 meditationer er kroppen dit fundament. Der er ikke nogen af meditationerne som ligger op til at gå ud af kroppen og over i lysverdener. Det kan være et problem for nogen som har store traumer i forbindelse med kroppen og derfor angst og smerter og en tildens til udspacening, når de kommer for dybt ind kroppen. Det har jeg imødekommet ved ikke at gå lige dybt ind i kroppen i alle 3 meditationer. Der er en glidende nedadgående intensitet i kropsopmærksomheden fra den første meditation, som er meget kropsorienteret, til den tredje meditation, som ikke er så kropsorienteret.  Så har du et vanskeligt forhold til din fysiske krop og dermed til det fysiske liv, så anbefaler jeg at du starter med meditation 3 og stille og roligt over tid afprøver først meditation 2 og dernæst nr. 1


MarbledDark

De 3 grundlæggende meditationer er basis meditationer.


 

Du investere i disse basis meditationer fordi du har set værdien i at have en meditationspraksis, eller gerne vil afprøve om det kan have værdi for dig,

 

Det er et nemt, overskueligt og lille start-sæt.

 

Du får meditationerne på både lyd of videofil så du kan variere hvordan du lytter til dem.

3 grund medi(1) Grounding, vitalisering og beskyttelse DKK 250.00 (including 25% moms)

1. Meditation:
Mærk dig selv og kroppen i et trygt

Den første meditation er mest groundende, hvilket også har en vitaliserende og beskyttende effekt

Linda Skougaard

3 Meditation:
Dan en æggeformet skal af lys omkring dig.
Den tredje meditation er mest beskyttende, hvilket også har en groundende og vitaliserende effekt

Linda Skougaard

2. Meditation:
Visualiser 4 farvede lyskuglerand

Den anden meditation er mest vitaliserende, hvilket også har en groundende og beskyttende effekt

Jeg anbefaler at bruge meditationerne med respekt og fornuft da indtuning med sjælen kan være meget powerful.

Det betyder stop eller hold pause, hvis du får det dårligt.


Jeg har lavet meditationerne, fordi jeg selv over de senere år er begyndt at lægge mere vægt på meditation og har nu en fast meditationspraksis. Og for dem der er tiltrukket af det jeg laver, får sessioner af mig og/eller deltager i undervisning som er jeg med i, vil jeg gerne kunne tilbyde noget som både er mig, er på dansk, og som jeg samtidigt kan stå inde for. Meditationerne er inspireret min nuværende åndelige lære Mark Sullivan, som også er inspireret af den græsk/cypriotisk mystiker og healer Daskalos.


Meditationerne er grundlæggende på den måde at de giver en grundlag for en daglig meditationspraksis hvor du både bliver grounded, vitaliseret og beskyttet gennem den meditative indtuning med sjælen.